Skapa förändring

Från ord till handling – är ni redo?

Det här kan ni få hjälp med

Med många års erfarenhet av ledarskap, jämställdhet, hållbar utveckling och affärsutveckling kan Sara Wiggberg erbjuda en rad lösningar för att tillgodose olika behov och målsättningar.

Projektledning

Framgångsrik projektledning handlar om inkluderande arbetssätt såväl som tydliga mål och flexibilitet längs vägen. Sara Wiggberg planerar, genomför och följer upp såväl kortare som längre projekt.

Jämställdhets-kartläggning

Få hjälp att kartlägga och analysera ert företag eller organisation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hur går vi från nuläge till önskat läge? Vilken verksamhetsnytta och affärsnytta kan vi uppnå?

Jämställdhets-arbete

Hur kan er befintliga verksamhet integrera jämställdhet i kärnverksamheten istället för att ”göra ytterligare en ny sak”? Sara Wiggberg bistår med konkreta metoder och visar på praktiska vägar framåt.

Processledning & facilitering

Att facilitera och processleda handlar om att hjälpa en process eller ett samtal vidare. Med både tydlighet och lyhördhet kan Sara Wiggberg hjälpa er genom enkla eller komplicerade processer.

Strategiarbete ledningsgrupper

En ledningsgrupp är avgörande för en verksamhets framgång och lönsamhet. Hur jobbar er ledningsnivå med frågor kring strategi, inkludering och affärsnytta? Låt Sara inspirera och utmana er.

Mentorskaps-program

Med flera års erfarenhet av att coacha och vara mentor åt ledare och privatpersoner samt bygga upp mentorskapsprogram åt organisationer erbjuder Sara stimulerande, utmanande och effektiv coaching.

Varmt välkomna att skriva och berätta om er situation och vad ni önskar uppnå så hjälps vi åt att utforma en handlingsplan.

Ledarskap

Ett tydligt, hållbart och modernt ledarskap – så tar vi oss an de utmaningar vi står inför som företag, organisation och samhälle. I en komplex och händelserik tid är ett kontinuerligt arbete med ledarskap centralt för en verksamhet. Hur framgångsrikt är ert ledarskap?

Ledarskap för musikbranschen

Musikbranschen är en spännande bransch i ständig förändring och med stora krav på förnyelse och utveckling. Få kvinnor har historiskt innehaft de högsta positionerna eller de positioner som möjliggjort inflytande och att driva utveckling. Sara Wiggberg har tillsammans med föreningen Makten Över Musiken under flera år varit med och byggt upp såväl mentorskapsprogram som ledarskapsprogram och en ledarskapsutbildning för att vara med och bidra till en mer jämställd musikbransch, men också en bransch som ska präglas av ett modernt, framåtriktat och relevant ledarskap.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbete handlar inte enbart om att kvinnor och män ska ges lika möjligheter och rättigheter. Det är ett effektivt verktyg för att öka affärsnyttan, skapa inkluderande och attraktiva miljöer och skapa en hållbar verksamhet. Vad väntar ni på?

Mer jämställdhet inom idrotten

Den svenska idrottsrörelsen är Sveriges största med 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. Sara Wiggberg har de senaste åren varit med och projektlett och utvecklat idrottens jämställdhetsarbete. En omfattande och utmanande uppgift som handlar om att förändra strukturer, arbeta med en normmedveten ansats och utbilda och kunskapshöja på flera nivåer samtidigt. Målet för idrottens jämställdhetsarbete är att år 2025 uppnå de jämställdhetsmål som är kopplade till Strategi 2025 – idrottens vision om att vara världens bästa.

Hållbar utveckling

Agenda 2030, FN:s globala mål, syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Som företag, organisation eller bransch går det att göra mycket för att bidra till att målen uppfylls. Vad tänker ni göra?

Riktning för en hållbar verksamhet

Ett sätt att ta sig an hållbarhetsarbete är att rikta in sig på ett eller flera av de globala målen. Arbetar ni med Sara Wiggberg är följande mål särskilt aktuella: Mål 4 –Utbildning, Mål 5 –Jämställdhet, Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen.

Nöjda kunder och partners

Bli mer framgångsrika

Företag som har ett hållbart ledarskap och arbetar målmedvetet med inkludering och jämställdhet är ofta mer framgångsrika, har högre lönsamhet och en kultur där innovation och mångfald gynnar varandra.

Om Sara Wiggberg

Sara Wiggberg är född och uppvuxen i Skåne, men bor sedan 10 år i Stockholm. Hon är statsvetare i grunden och har bland annat varit VD för Peace & Love, projektledare på Scouterna och suttit i styrelsen för Kvinna till Kvinna. Sedan 2013 driver hon sin egen verksamhet med syfte att bidra till en mer jämställd och hållbar samhällsutveckling. Sara Wiggberg har sin bas i Stockholm, men hennes uppdrag och engagemang sträcker sig över hela Sverige och har även inneburit möjligheten att arbeta på platser som Tbilisi i Georgien, Santiago de Chile i Chile och Monrovia i Liberia.

“Jag ser att den röda tråden genom alla mina uppdrag med olika kunder och samarbetspartners är viljan att förändras. Något är identifierat som ett problem eller en utmaning och en vill komma vidare – den bästa utgångspunkten om du frågar mig. Men hur? Det är då jag förhoppningsvis kan träda in med min kunskap och mina erfarenheter och bidra till den önskade förändringen.”

Låt oss prata vidare

Jag ser fram emot ett mail, telefonsamtal eller varför inte en lunch?